Blogi

Sähköautojen latauspisteitä koskeva laki on astunut voimaan

 

Uusi sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia koskeva laki on astunut voimaan 11. marraskuuta 2020 ja sitä sovelletaan rakennushankkeisiin, joiden lupahakemus tulee vireille 11. maaliskuuta 2021 tai sen jälkeen.

Määritelmät

  • Latauspistevalmius tarkoittaa putkitusta tai muita johtoteitä, joihin voidaan myöhemmin asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten
  • Asuinrakennus on asumiskäyttöön tarkoitettu rakennus, jonka kerrosalasta vähintään puolet on asumiskäytössä
  • Laajamittainen korjaus on korjaus, jossa kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta (rakennusmaan arvo pois lukien)

Uudet rakennukset

Jos uudessa asuinrakennuksessa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, on latausvalmius asennettava siten, että jokaiseen paikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.

Jos uusi rakennus on muu kuin asuinrakennus, jossa on yli 10 pysäköintipaikkaa, on sinne asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai

  1. vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50
  2. vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100
  3. vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100.

Laajamittaisesti korjattavat rakennukset

Laajamittaisesti korjattavaa asuinrakennusta koskevat samat säännöt, kuin uutta rakennusta: jos pysäköintipaikkoja on enemmän kuin neljä, jokaiseen on asennettava latauspistevalmius.

Laajamittaisesti korjattavaa muuta rakennusta koskevat myös samat säännöt, kuin uutta rakennusta. Tämän lisäksi jos pysäköintipaikkoja on 11–30, on latauspistevalmius asennettava 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos paikkoja on yli 30, latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin kuitenkin niin, että valmius on vähintään 15 paikassa.

 

Olemassa olevat rakennukset
*ei koske mikroyrityksiä

Laki koskee myös olemassa olevia rakennuksia. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että muussa kuin asuinrakennuksessa, jonka yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa, on asennettuna vähintään yksi latauspiste viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Pysäköintitalot

Kun yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnistä vastaava uusi parkkitalo rakennetaan tai laajamittaisesti korjataan, jokaiseen pysäköintipaikkaan on suunniteltava ja asennettava latauspistevalmius.

Mikroyritykset*

Uusissa sekä korjattavissa rakennuksissa jos parkkipaikkoja on yli neljä, latauspistevalmiuden asentaminen riittää.

Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

 

Lue laki kokonaisuudessaan Finlexistä.