Blogi

Laki määrää sähköajoneuvojen latauspisteiden ja latauspistevalmiuksien rakentamisesta

Sähköajoneuvot lisääntyvät kovaa tahtia ja siksi laki rakennusten sähköajoneuvojen latauspisteiden rakentamisesta ja latauspistevalmiudesta tulee ajankohtaiseksi.

Kiinteistössä laki määrittää latauspisteiden sekä latauspistevalmiuksien rakentamisesta. Uusissa ja laajasti korjattavissa rakennuksissa tämä tarkoittaa 11.3.2021 alkaen ja olemassa olevien ei-asuinrakennusten kohdalla velvoite tulee täyttyä 31.12.2024 mennessä. Lain mukaan latauspisteen tulee täyttää Jakeluinfradirektiivin (2014/94/EU) teknisen liitteen II mukaisen vaatimuksen. Tällöin normaalitehoisissa (alle 22 kW) latauspisteissä tulee käyttää Type 2 -liitäntää kun puolestaan suuritehoisissa (yli 22 kW) CCS/Combo 2 -liitäntää. Normaali kotitalouspistorasia on sallittu edellä mainittujen lisäksi, mutta yksinään tätä liitäntätyyppiä ei hyväksytä.

Kaikki mahdolliset johtoreitit tai valmiit johdot latauspisteitä varten ovat laissa määriteltyjä latauspistevalmiuksia. Nämä voidaan helposti ottaa käyttöön asentamalla latauspiste ja sen ryhmäjohto. Myös putkien lujuusluokkaan on syytä kiinnittää huomioita ja sen on oltava tulevaan käyttökohteeseen riittävä. Lisäksi putken tulisi olla ainakin 100 mm.

Mikäli pysäköintipaikkoja tai niihin liittyvää tekniikkaa korjataan tai uudistetaan on toimenpiteitä tehtävä.

Tämä tarkoittaa, jos on yli 10 pysäköintipaikkaa asuinrakennusten yhteydessä velvoitetaan rakentamaan näihin 11.2.2021 lähtien latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia pysäköintipaikkojen määrästä riippuen. Lisäksi yli neljän huoneiston rakennusten pysäköintialueella tai muissa vastaavissa ratkaisuissa tulee rakentaa ainakin latauspistevalmius jokaiselle paikalle.
(Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsentiedote, 6-7/2021, s.3)

Artikkeli kokonaan luettavissa: www.stul.fi/uutisetjatiedotteet/